انعقاد قرارداد آموزشی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان و جهاددانشگاهی استان کردستان

۰۱ دی ۱۴۰۰ | ۰۸:۵۹ کد : ۳۹۳۵۹ آموزشی
قرارداد آموزشی بین دفتر امور شهری و شوراهای استانداری استان کردستان و جهاددانشگاهی استان کردستان منعقد شد.
انعقاد قرارداد آموزشی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان  و جهاددانشگاهی استان کردستان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کردستان، قرارداد آموزشی فیمابین معاونت آموزشی جهاددانشگاهی کردستان و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان  در 11 ماده منعقد شد.

طیبه فرشادان معاون آموزش جهاددانشگاهی استان کردستان  موضوع این قرارداد آموزشی را برگزاری آزمون های امور اقتصادی و سرمایه گذاری در شهرها- خدمات شهری- قوانین و مقررات مرتبط با شهرسازی- مدیریت شهری به صورت غیر حضوری (با استفاده از سامانه آزمون برخط جهاددانشگاهی) عنوان کرد.

وی در خصوص تعهدات مجری این قرارداد، گفت: برگزاری دوره های آموزشی برای دهیاران استان کردستان و  طراحی سوالات آزمون بر اساس تایید کارفرما و بارگذاری برای دهیاران در سامانه و صدور گواهینامه برای نفرات قبولی در آزمون شامل تعهدات مجری در این قرار داد است.

گفتنی است: این قرارداد مشتمل بر 11 ماده می باشد که توسط  رئیس جهاددانشگاهی استان کردستان بعنوان مجری و مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری استان کردستان بعنوان کارفرما به امضا رسیده است.


( ۱ )

نظر شما :