آموزشی

/ طی حکمی از سوی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان/

رئیس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کردستان بعنوان رئیس شورای حل اختلاف مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی منصوب شد

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان، میثم صادقخانی به مدت ۲ سال بعنوان رییس شورای حل اختلاف مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کردستان منصوب شد.

ادامه مطلب
فرماندار بیجار

شرکت های بیجار در مسیر دانش بنیان شدن

فرماندار بیجار حمایت همه جانبه خود را از فعالیت های مرکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی(منش) به منظور ارتقا شرکت های بیجار به شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور اعلام کرد.

ادامه مطلب
مدیر مرکز جهاددانشگاهی شهرستان بیجار:

توسعه صنعت فرش دستباف بیجار مستلزم نوآوری است

مدیر جهاددانشگاهی بیجار گفت: توسعه فرش دست باف بیجار مستلزم تأثیرگذاری بر فرهنگ ایده پردازی، نوآوری، کارآفرینی در بین عموم مردم با طراحی و تولید نوین، برندسازی و ایجاد بازارهای جدید داخلی و خارجی فرش و همچنین رویدادهای توسعه‌ای با ایده‌های تازه و نوآورانه و تقویت نیروهای انسانی توانا و خلاق در این حوزه است.

ادامه مطلب