/انتصاب/

معاون آموزش جهاددانشگاهی استان کردستان به عنوان عضو گروه تخصصی آموزش فنی و مهندسی جهاددانشگاهی کشور منصوب شد

۰۳ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۴۴ کد : ۳۱۱۷۸ آموزشی
معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی کشور در احکامی اعضای گروه تخصصی آموزش و فنی مهندسی جهاددانشگاهی را منصوب کردند.
معاون آموزش جهاددانشگاهی استان کردستان به عنوان عضو گروه تخصصی آموزش فنی و مهندسی جهاددانشگاهی کشور منصوب شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کردستان: سیروان صیدی معاون آموزش جهاددانشگاهی استان کردستان در حکمی توسط محمد صادق بیجندی معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی به مدت 2 سال بعنوان عضو گروه تخصصی آموزش فنی و مهندسی منصوب شد.

در این حکم آمده است: نظر به ضرورت ارتقاء گروه‌های تخصصی و آموزشی و اهمیت این گروه در گسترش، استانداردسازی دوره ها و متون آموزشی جهاددانشگاهی و با عنایت به پیشنهاد مدیرکل برنامه ریزی توسعه آموزش، بر اساس این ابلاغ به مدت 2 سال به عنوان عضو گروه تخصصی آموزش فنی مهندسی منصوب می شوید.


( ۱ )

نظر شما :