قرارداد همکاری فیما بین جهاددانشگاهی استان کردستان کردستان و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد گردید

۲۹ آبان ۱۴۰۱ | ۰۹:۳۴ کد : ۵۰۷۶۰ تاپ خبر اشتغال
قرارداد همکاری فی ما بین جهاددانشگاهی استان کردستان و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در خصوص انجام فعالیت های تصدی گری و توانمند سازی تعاونیها  منعقد گردید.
قرارداد همکاری فیما بین جهاددانشگاهی استان کردستان کردستان و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد گردید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کردستان: بمنظور  اجرای بخشی از فعالیتهای تصدیگری وزارت تعاون در حوزه راهبری و توسعه فرهنگ تعاون و بهسازی تصویر ذهنی جامعه نسبت به موضوع تعاون قراردادی فیمابین اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان و  جهاددانشگاهی استان کردستان منعقد گردید.

رضا باقری نژاد مدیر اشتغال جهاددانشگاهی استان کردستان گفت: جهاددانشگاهی استان کردستان در چند سال اخیر همکاری های خوبی را با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان داشته است که منشا انجام فعالیت های خوبی برای جامعه بوده است.

وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی پتانسیل و ظرفیت های خوبی برای همکاری با ارگان ها و سازمان ها دارد، عنوان کرد: جهاددانشگاهی باتوجه به نیروهای متخصصی که در زمینه های مختلف  دارد میتواند بهترین برنامه  و پروژه را با بهترین کیفیت انجام بدهد.

مدیر اشتغال جهاددانشگاهی استان کردستان در پایان یادآور شد: قرارداد توانمندسازی های تعاونیهای استان در سه بخش تعاون ایونت، برگزاری تور آموزشی و ترویجی و برگزاری کرسی تعاون و کارآفرینی می باشد.

گفتنی است : این قرارداد توسط اکبر اسدی رئیس جهاددانشگاهی استان کردستان بعنوان مجری و فرزاد پیشکاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان بعنوان کارفرما به امضا رسیده است.


نظر شما :