مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران واحد کردستان بررسی می کند

بررسی مرکز تجمیعی واکسیناسیون جمعیت هلال احمر استان کردستان از دیدگاه مردم

۱۶ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۶ کد : ۳۸۷۸۷ فرهنگی
بررسی مرکز تجمیعی واکسیناسیون جمعیت هلال احمر استان کردستان از دیدگاه مردم

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان کردستان، مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران واحد کردستان با همکاری جمعیت هلال احمر استان کردستان اقدام به انجام طرح نظرسنجی با عنوان " بررسی دیدگاه شهروندان در مورد فعالیت های مرکز تجمیعی واکسیناسیون جمعیت هلال احمر استان کردستان در بین شهروندان شهر سنندج" نموده است.

 طرح تجمیعی واکسیناسیون که در راستای اصول و اهداف عالی جمعیت هلال احمر به مرحله ی اجرا در آمده است با همکاری معاونت بهداشت و درمان، معاونت امور جوانان، معاونت امداد و نجات، معاونت آموزش و پژوهش آغاز به کار کرده است.

جامعه آماری این طرح شامل کلیه شهروندان مراجعه کننده به مراکز تجمیعی واکسیناسون جمعیت هلال احمر شهر سنندج می باشد که به روش تصادفی تعداد 250 نمونه انتخاب شده است.

هدف از انجام این نظرسنجی بررسی دیدگاه شهروندان در مورد فعالیت مراکز تجمیعی واکسیناسیون، شناسایی نقاط قوت و ضعف مراکز تجمیعی واکسیناسیون، میزان آشنایی شهروندان با فعالیت های جمعیت هلال احمر استان کردستان و میزان رضایتمندی شهروندان شهر سنندج از فعالیت های داوطلبانه جمعیت هلال احمر استان کردستان می باشد.

از آنجایی که هدف جمعیت هلال احمر کمک به شهروندان و ایجاد آرامش خاطر بین اقشار مختلف جامعه می باشد انجام نظر سنجی و بررسی دیدگاه و نگرش شهروندان نسبت به ابعاد مختلف فعالیت های این سازمان که توسط مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) واحد کردستان انجام گرفته می تواند به سیاستگذاری ها در خصوص ارتقای خدمات ارائه شده جمعیت هلال احمر استان کردستان در زمینه های مختلف به ویژه طرح مراکز تجمیعی واکسیناسیون کمک شایانی کند.


( ۱ )

نظر شما :