توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران واحد کردستان؛

۲۹ آبان ۱۴۰۰ | ۰۸:۵۷ کد : ۳۸۱۴۴ فرهنگی
وضعیت معیارهای فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت توزیع برق استان کردستان مورد سنجش قرار گرفت.
توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران واحد کردستان؛

   به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان کردستان، مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران واحد کردستان با همکاری دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان کردستان اقدام به انجام طرح نظر سنجی با عنوان " سنجش وضعیت معیارهای فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت توزیع برق استان کردستان" نموده است.

 جامعه آماری این طرح شامل کلیه کارکنان شاغل در بخشهای مختلف شرکت توزیع برق استان کردستان بوده از این افراد تعداد 269 پرسشنامه بر اساس روش های آماری تکمیل شده است.

این طرح که با هدف سنجش معیارهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان شرکت توزیع برق انجام گرفته سئوالاتی در مورد معیارهای فرهنگ سازمانی از جمله روحیه حفظ بیت المال، روحیه خدمتگزاری به مردم ، رعایت کرامت انسانی،قانون گرایی، برنامه محوری، پاسخگویی، شایسته سالاری، تعامل با مردم و ذینفعان ، چابکی در ارائه خدمات و ... از پاسخگویان پرسیده است.

 لازم به ذکر است در سال جاری شرکت توزیع نیروی برق استان نظرسنجی هایی در حوزه مشترکین و دریافت کنندگان خدمات غیر حضوری نیز با همکاری مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران شعبه کردستان انجام داده است.


( ۱ )

نظر شما :