غبارروبی مزار شهدا توسط جهاد دانشگاهی استان کردستان

۰۶ مهر ۱۴۰۰ | ۲۱:۲۰ ۱۲

مراسم تجدید میثاق با شهدا، غبار روبی مزار مطهر شهدا و بازدید از باغ موزه دفاع مقدس شهرستان سنندج به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی برگزار شد.