غبارروبی مزار شهدا توسط جهاد دانشگاهی استان کردستان۱۲

غبارروبی مزار شهدا توسط جهاد دانشگاهی استان کردستان

مراسم تجدید میثاق با شهدا، غبار روبی مزار مطهر شهدا و بازدید از باغ موزه دفاع...

مراسم تکریم و معارفه رئیس جهاددانشگاهی واحد کردستان۲۴

مراسم تکریم و معارفه رئیس جهاددانشگاهی واحد کردستان

مراسم تکریم و معارفه رئیس جهاددانشگاهی واحد کردستان با حضور مسئولین ارشد...

آزمون انتخاب نیروهای برون سپاری خدمات هدایت شغلی کمیته امداد امام خمینی (ره)۲۰

آزمون انتخاب نیروهای برون سپاری خدمات هدایت شغلی کمیته امداد امام خمینی (ره)

آزمون انتخاب نیروهای برون سپاری هدایت شغلی کمیته امداد امام خمینی (ره) با...