آموزشی

معاون آموزشی جهاددانشگاهی استان کردستان اعلام کرد؛

آغاز دوره آموزشی دهیاران استان کردستان

معاون آموزشی جهاددانشگاهی استان کردستان گفت: اولین دوره آموزشی دهیاران استان در سال جاری به همت جهاددانشگاهی در استان کردستان برگزار می شود.

ادامه مطلب
معاون آموزشی جهاددانشگاهی استان کردستان

دوره آموزشی آشنایی روش‌های تقویت و بهسازی سازه برگزار شد

معاون آموزشی جهاددانشگاهی استان کردستان گفت: دوره آموزشی روش‌های تقویت و بهسازی سازه ویژه شهرداران و کارشناسان فنی شهرداری ها در جهاددانشگاهی استان کردستان برگزار شد.

ادامه مطلب
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کردستان

استفاده از توانایی های جهاددانشگاهی راهی برای توسعه استان است

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کردستان گفت: امروزه در راستای توسعه روستاها باید آموزش را در اولیت قرارر داد که در این راستا جهاددانشگاهی می تواند با توجه به توانایی که دارد کمک شایانی بکند .

ادامه مطلب