انجام طرح نظرسنجی بررسی رضایتمندی مشترکان (ADSL) شرکت مخابرات منطقه کردستان توسط مرکز افکارسنجی ایسپا استان کردستان

۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۸:۲۳ کد : ۲۹۸۵۲ فرهنگی
انجام طرح نظرسنجی بررسی رضایتمندی مشترکان  (ADSL) شرکت مخابرات منطقه کردستان توسط مرکز افکارسنجی ایسپا استان کردستان

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان کردستان طرح نظرسنجی بررسی رضایتمندی مشترکان  (ADSL) شرکت مخابرات منطقه کردستان توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران شعبه ی استان کردستان انجام می شود. در این که طرح به بررسی میزان رضایتمندی مشترکان از نحوه ارائه خدمات شرکت مخابرات در زمینه اینترنت خانگی پرداخته می شود سئوالاتی در مورد میزان رضایت از سرعت، حجم، قیمت،خدمات پشتیبانی و همچنین نحوه خرید بررسی شده است. همچنین در بخش دیگری از نظر سنجی رضایتمندی مشترکان همراه اول از خدمات این اپراتور مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این طرح شامل کلیه استفاده کنندگان از خدمات شرکت مخابرات می باشد و حجم نمونه مورد بررسی300 نفر از مشترکان خدمات اینترنت خانگی شرکت مخابرات استان کردستان است که از خدمات این شرکت استفاده نموده اند. هدف از اجرای طرح بررسی میزان رضایت مشترکان و هچنین میزان وفاداری آنان به استفاده از خدمات شرکت مخابرات می باشد.


نظر شما :