وبینار علمی تعاون و کارآفرینی در جهاددانشگاهی کردستان برگزار شد

۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۱ کد : ۲۸۹۳۷ اشتغال
وبینار علمی تعاون و کارآفرینی که با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی کردستان برگزار شد.
وبینار علمی تعاون و کارآفرینی  در جهاددانشگاهی کردستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کردستان: محمد یاره) در وبینار علمی تعاون و کارآفرینی که با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی کردستان برگزار شد؛ اظهار کرد: یکی از اهداف تیم‌سازی شناخت درباره تیپ‌های شخصیتی برای بالا بردن میزان موثر بودنشان در تیم است به این معنی که می‌توان از توانایی افراد، تخصص، مهارت، کارایی و دانش آن‌ها به نحو احسن استفاده کرد.

وی عنوان کرد: تیم‌سازی یکی از پایه‌های اصلی شروع استارتاپ‌ها است و اگر این تیم‌سازی و کارگروهی به شیوه اصولی صورت نگیرد مشکلات ناشی از آن منجر به نابودی فعالیت‌های آن‌ها در ایجاد کسب و کار می‌شود.

یاره افزود: در همه حوزه‌ها چه اقتصادی چه استارتاپی هم در ادارات و هم سازمان‌ها، کار تیمی و وجود روحیه جمعی و جمع‌گرایی و اعتقاد به کار گروهی از الزامات شاخص‌های این روند و فرآیند است.

یاره افزود: تزریق خلاقیت تیم و نهایتا وجود روحیه تحسین و تشویق بجای سرزنش و ایراد گرفتن از مزایا نکات مهمی است که در تیم سازی باید رعایت شود.

وی از مزایای تشکیل تیم و گروه را اینگونه برشمرد و گفت: بهبود روحیه و مهارت‌های رهبری، افزایش اعتماد بنفس و اعتماد بخشی، بحث مدیریتی، رهبری گروه، اهداف مشخص و روشن، افزایش بهره‌وری، شناسایی نقاط ضعف و قوت و توانایی حل مسئله از مزایای تیم و تشکیل گروه است.

 محمد یاره بیان کرد: در این گروه‌ها که یک هدف را دنبال می‌کنند به شرط اینکه توانایی تحمل همدیگر را داشته باشند و توانایی کار با یکدیگر را داشته باشند میتوانند آمادگی تشکیل یک شرکت تعاونی که یک نهاد است را به دست آورند.

وی عنوان کرد: یکی از مزایای تعاونی‌ها در کنار هم قرار گرفتن تخصص‌ها در یک شغل و یک فعالیت‌ اقتصادی است.

یاره خاطرنشان کرد: بسیاری از کارها به تنهایی قابل انجام نیست اما در قالب تشکیل کارگروهی و فعالیت گروهی با در نظرگرفتن چارچوب‌های نامبرده شده میتوان به موفقیت دست یافت.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از مشکلات افراد جویای کار تامین سرمایه است؛ یادآور شد: یکی از راه‌های تامین سرمایه تشکیل گروه است که با تشکیل یک گروه هفت نفره و حتی صد نفره نیز میتوان کسب و کاری را با جمع‌آوری سرمایه‌های اندک راه‌اندازی کرد.

در ادامه این وبینار خزائی یک مدرس دانشگاه گفت: اختصاص سهم ۲۵ درصدی برای تعاونی‌ها در اقتصاد ملی مطابق برنامە پنجم توسعە برای توجە بە خلاقیت و نوآوری در شرکت‌های تعاونی و خروج از فضای سنتی بسیار ضروری است.

وی اظهار کرد: شرکت‌های تعاونی در برهەای از زمان کە عناوین مختلفی از جملە عصر دانش، عصرفراصنعتی، جامعە اطلاعاتی، عصر خلاقیت و نوآوری مطرح شدە است بایستی بتوانند خود را در جهت مدیریت تغییرات و دگرگونی‌های ژرف در جهان امروز آمادە کنند بە گونەای کە مدیریت و نوآوری اصل اساسی و از عوامل مهم بقای آن پذیرفتە شدە باشد.

خزائی افزود: عموما سازمان‌های خلاق دارای خصوصیات ویژەای هستند کە مهمترین آنها انعطاف‌پذیری در رویارویی با بحران‌ها است.

خزائی بیان کرد: ساختار خلاق نمایانگر روابط واحدهای آن و نشان‌دهندە انعطاف‌پذیری آن‌ها است اما سازمان‌هایی کە دارای ساختار غیرقابل انعطاف هستند برای ایجاد همکاری و وحدت در بحران‌ها دچار آشفتگی می‌شوند.

وی اظهار کرد: خلاقیت لازمە نوآوری است و تحقق نوجویی وابستە بە خلاقیت است اگرچە در عمل نمی‌توان این دو مورد را یعنی بحث خلاقیت و نوآوری را از هم تفکیک کنیم ولی می‌توان تصور کرد کە خلاقیت زیاد زمینە ساز و بستر رشد و نوآوری است.

خزائی با اشاره به این امر که خلاقیت پیدایی و تولید اندیشەای نو و نوآوری عملی ساختن اندیشە و فکر است، اضافه کرد: در خلاقیت و نوآوری معمولا راە طولانی پیش رو داریم و تا یک اندیشە نو بە صورت محصول و یا خدمتی جدید درآید زمانی بسیار طولانی را می‌طلبد و تلاش‌ها و کوشش‌های بسیاری را بە دنبال خواهد داشت.

خزائی خاطرنشان کرد: گسترش هدفمند حمایت‌های مالی و معنوی از  شرکتهای تعاونی کە خود شامل چندین زیرمجموعە است که از جملە آن‌ها می‌توان ارتقای منزلت اجتماعی، ارتقای سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغە خطرپذیری کمک بە تجاری سازی و ... را نام برد.

به گفته وی، توسعه خلاقیت و نوآوری در شرکت‌های تعاونی نیازمند برنامه‌ریزی بسیار دقیق نظام نوآوری، آموزش، حمایت، مدیریت خلاقانه و نظارت و پیگیری است.

وی در پایان با تاکید بر ایجاد بسترهای لازم در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، یادآور شد: این فرایند نیازمند یک فرهنگ و اندیشه آزاداندیشی و مهمتر از همه وجود نظام نوآوری و خلاقیت و مدیریت خلاقانه سازمان حمایتگر است.


نظر شما :