ثبت نام اولیه ایده در مرکز نوآوری و شکوفایی

فرم ثبت ایده در مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی واحد استان کردستان

مشخصات مجری/ مجریان ایده:
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • نام پدر*
  2
 • کد ملی*ده رقم را کامل وارد کنید
  3
 • رشته تحصیلی*
  4
 • مقطع تحصیلی*مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید
  5
 • شماره تماس*همراه
  6
 • مشخصات ایده:
  7
 • عنوان ایده:*
  8
 • زمینه اصلی ایده*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  برق و الکترونیک
  کامپیوتر
  مکانیک
  فیزیک و نجوم
  شیمی
  ریاضیـات
  علوم زیستی و پزشکی
  کشاورزی
  عمران و معماری
  سایر
  9
 • ایده خود را حداقل در 300 کلمه شرح دهید:*توضیح بیشتر
  10
 • چه کسب و کارهای مشابهی در داخل کشور وجود دارد؟ شرح دهید:*توضیح بیشتر
  11
 • چه کسب و کارهای مشابهی در خارج از کشور وجود دارد؟ شرح دهید:*توضیح بیشتر
  12
 • محصول (کالا یا خدمت) ایده شما چیست؟*توضیح بیشتر
  13
 • جامعه هدف و مشتریان محصول ایده شما چه کسانی هستند؟*توضیح بیشتر
  14
 • دلایل شما برای اینکه این ایده می¬تواند منجر به ایجاد یک کسب و کار موفق شود چیست؟*توضیح بیشتر
  15
 • آیا ایده ارائه شده قابلیت تبدیل به یک محصول جهت ارائه به بازار را دارد؟ شرح دهید.*توضیح بیشتر
  16
 • امتیاز*ضعیفمتوسطخوبعالی
  سرویس
  کیفیت
  17