عمومی - آرشیو

/به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان کردستان برگزار می شود/

نشست “تخصصی رابطه گردشگری و تاب آوری شهری در شهر مقصد گردشگری”

جهاددانشگاهی استان کردستان با همکاری شورای اسلامی شهر سنندج، نشست تخصصی رابطه گردشگری و تاب آوری شهری در شهر مقصد گردشگری با هدف توسعه گردشگری در کردستان برگزار می نماید.

ادامه مطلب
رئیس شورای اسلامی شهر سنندج

جهاددانشگاهی با نگاه تحلیلی به مسائل نگاه بکند

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کردستان: غریب سجادی در دیدار با رئیس جهاددانشگاهی استان کردستان ضمن تبریک به مناسبت انتصاب رئیس جدید این واحد، اظهار کرد: استان کردستان دارای پتانسیل‌های زیادی برای توسعه است که باید از آن استفاده شود.

ادامه مطلب

نیروی فرهنگی جهاددانشگاهی باید آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب را متجلی و متبلور کند

رئیس جهاددانشگاهی کردستان گفت: جهاددانشگاهی یک نهاد انقلابی و فرهنگی است که رسالت آن حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های انقلابی است و در این راستا فردی که در واحد فرهنگی جهاددانشگاهی فعالیت دارد، باید بتواند این آرمان‌ها و ارزش‌ها را در جامعه متبلور و متجلی کند.

ادامه مطلب