/ به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان کردستان/

وبینار تخصصی مشاغل سبز با محوریت مدیریت پسماند برگزار شد

۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۷ کد : ۲۸۷۵۹ فرهنگی
وبینار تخصصی مشاغل سبز با محوریت مدیریت پسماند برگزار شد

وبینار تخصصی مشاغل سبز با محوریت مدیریت پسماند ویژه گروه های دانشجویی حامی محیط زیست و منابع طبیعی استان کردستان به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کردستان نبی احسنی مسئول ارتباط با جامعه و شرکت‌های پارک علم و فناوری کردستان در وبینار تخصصی مشاغل سبز با محوریت مدیریت پسماند  که به همت جهاددانشگاهی کردستان برگزار شد اظهار کرد: مشاغل سبز مشاغلی است که موجب کاهش آثار زیست محیطی، بنگاه‌ها و بخش اقتصادی خواهد شد.

احسنی ادامه داد: مشاغل سبز فعالیت‌هایی در بخش صنعت، کشاورزی، ساختمان و خدمات را در برمی‌گیرد که ضمن حفظ محیط زیست ضوابط کار شایسته مانند دستمزد کافی، شرایط ایمن، حقوق قانونی کارگران و حمایت‌ها اجتماعی را برآورده میسازند.

احسنی ادامه داد: از آنجایی که متاسفانه دمای کره زمین به دلیل فعالیت‌های زیست مخربی انسان‌ها و ناملایمات و بحران‌های زیست محیطی صورت گرفته روز به روز در حال افزایش است.

وی تاکید کرد: درحال حاضر استان کردستان کمترین میزان بارش برف را به نسبت سایر استان‌ها داشته است باتوجه به اینکه در سایر استان‌ها نیز میانگین بارندگی بسیار پایین بوده و این ناشی از تغییرات اقلیمی و انجام فعالیت‌های نابجا و بدون سواد محیط زیستی است.

احسنی تصریح کرد: گرچه ما از مدیریت‌های بسیاری برخوردار هستیم؛ اما متاسفانه با وجود پیشرفت علم بهای زیادی به مدیریت اکوسیستمی داده نشده است.

وی با اشاره به ایجاد تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی کشور و افزایش پسماندها افزود: متاسفانه مسئولین و سیاست مداران ما نسبت به این موضوع بی تفاوت بوده و محیط زیست را به عنوان مانعی برای رشد و توسعه کشور تلقی می‌کنند. این در حالی است که از سال 1992 شاهد بحثی تحت عنوان توسعه پایدار هستیم که در خیلی از کشورهای دنیا این بحث پیشرفت کرده و مولفه‌های آن را به کار گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در حالیکه دیدگاه اقتصاددانان گذشته دیدگاهی بوده است مبنی بر بهره برداری بیش از حد و دستیابی به منابع مالی اما تخریب‌های محیط زیستی به قوت خود باقی مانده و به نسل‌های بعدی  نیز انتقال پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه در استان کردستان منابع آبی فراوانی وجود دارد؛ تصریح کرد: این مسئله تحت سیاست‌های انتقال بین حوزه‌ای درصدد انتقال آب استان کردستان به سایر استان‌ها بدون در نظر گرفتن این مسئله که سد سازی و تخریب‌های ناشی از سدسازی و آلودگی‌های پایین دیواره سد و جابه‌جایی روستاها و ایجاد حاشیه نشینی می کند، هستند.

احسنی عنوان کرد: بخش‌های اصلی مشاغل سبز در حوزه‌های مختلف از جمله باغداری، کشاورزی، ساختمان، انرژی، ماهیگیری، جنگل داری، کارخانجات، حمل و نقل، مدیریت آب و مدیریت پسماند و ... است.

وی در پایان یادآور شد: از جمله مولفه‌های اشتغال سبز می‌توان به ایجاد مشاغل جدید، ایجاد مشاغل جایگزین، حذف برخی از مشاغل بدون ایجاد جایگزین و سبزسازی برخی از مشاغل موجود اشاره کرد.

صیاد شیخی دکتری محیط زیست و مشاور باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی در این وبینار گفت: مطالبه‌گری دانشجویان باید براساس رویکردهای جایگزین محور باشد به این معنی که زمانی که از سازمانی مطالبه‌گری میکنند در کنار آن باید به راه‌حل‌های موجود نیز بپردازند.

صیاد شیخی در این وبینار اظهار کرد: تشکل‌های دانشجویی و دانشجویان می‌توانند در حوزه‌های مدیریت پسماند و دیگر موارد وارد شوند و اولین بحث مطالبه‌گری است در واقع تشکل‌های دانشجویی باید مطالبه‌گری‌های صحیحی را از دستگاه‌های متولی داشته باشند.

وی عنوان کرد: مطالبه‌گری که دانشجویان انجام می‌دهند باید براساس رویکردهای جایگزین محور باشد به این معنی که زمانی که از سازمانی مطالبه گری می‌کنند در کنار آن باید به راه‌حل‌های موجود بپردازند زیرا مطالبه‌گری با رویکرد صرفا انتقادی روش کارسازی نیست و متاسفانه در کشور ما به جای فکر کردن به راه حل فقط به دنبال آن هستیم که مطالبه را صرفا به منظور انتقاد پیش ببریم که این سبب می‌شود تشکل دانشجویی به عنوان یک تشکل که احساساتی تصمیم می‌گیرد و مشکلات و شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور را درک نمی‌کند.

وی اذعان کرد: بنابراین یافته‌های علمی تولید شده و دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا براساس ارتباطات اساتید دانشگاه و دانشجویان سبب خواهد شد تا تشکل های دانشجویی حلقه اتصالی را ایجاد کنند و مشکلات را بهتر و به روزتر و بر اساس تکنولوژی هایی که وجود دارد حل کنند.

وی بیان کرد: در جامعه هم پذیرش آموزش و ترویج نیز از سوی قشر دانشجو و تشکل‌های دانشجویی پذیرفته شده است چرا که جامعه و دانشجو قشری آگاه و آشنا با مسائل و مشکلات جامعه است و به همین منظور تشکل‌های دانشجویی بهترین راه برای برقراری ارتباط موثر با جامعه است که متاسفانه امروزه آنچنان که شاید و باید اعتمادی بین جامعه و سازمان‌ها وجود ندارد که بتوانیم به صورت بهینه از آن استفاده کنیم.

شیخی در پایان یاداور شد: تخصص گرایی و فعالیت در حوزه‌ای که در آن تخصص دارید و همچنین ارتباط با ارگان‌ها سبب موفقیت شما در کسب و کارهایتان خواهد شد.


نظر شما :