نشست دانشجویی "حمایت از کالای ایرانی رونق تولید و اشتغال" در جهاددانشگاهی کردستان برگزار شد

۰۱ مهر ۱۳۹۸ | ۱۴:۲۴ کد : ۱۱۵۵۱ فرهنگی
نشست دانشجویی "حمایت از کالای ایرانی رونق تولید و اشتغال" به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه های استان در جهاددانشگاهی کردستان برگزار شد.
نشست دانشجویی "حمایت از کالای ایرانی رونق تولید و اشتغال" در جهاددانشگاهی کردستان برگزار شد

بە گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کردستان، علی خداویسی، دبیر کمیسیون مبارزە با قاچاق کالا و ارز استان در این نشست دانشجویی اظهار کرد: یکی از دغدغەهای اصلی جامعە ما از چند دهەی گذشتە تاکنون در بحث کار و اشتغال بودەاست، بە همین دلیل سال ۹۸ بە عنوان سال رونق تولید نام گرفت.

وی با اشارە بە وضعیت کشورهای توسعە یافتە همچون ژاپن و آمریکا اظهارکرد: نگاه بە کشورهای توسعەیافتە جهان نشان می دهد کە این کشورها گام‌هایی مهمی در راستای توسعە خود برداشتەاند و در بحث اشتغال حرفی برای گفتن دارند.
 

خداویسی افزود: جامعە شناسان و اقتصاددانان توسعە را دارای دو بعد مادی و معنوی می دانند کە اگر این دو بعد باهم فراهم شود، می‌توانیم بە توسعە دست پیدا کنیم.

وی ادامە داد: عامل اصلی دست‌یابی به توسعە در نظر گرفتن بعد روانی و معنوی جامعە است و کشورهای توسعە یافتە بیشتر بعد روانی جامعە را در نظر می‌گیرند؛ البتە بعد معنوی توسعە نیازمند زمان و سرمایەگذاری در سرمایەهای فرهنگی است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، از دیگر دلایل عدم دستیابی بە توسعە را نداشتن مهارت زندگی دانست و عنوان کرد: دستیابی بە توسعە مستلزم آموزش صحیح در سال های اولیە آموزش و آموختن مهارت‌های زندگی است.

در ادامه این جلسە کە بە منظور حمایت از کالای ایرانی و رونق، تولید و اشتغال برگزار شد، دانشجویان طی اظهارات خود، عامل اصلی توسعە نیافتگی را در عدم آموزش مناسب دانستند و عنوان کردند: بە دلیل مشکلات اقتصادی موجود، جوانان بە جای در نظر گرفتن علاقەها، توانمندی‌ها و اجرایی کردن ایدەهای خود، بیشتر بعد مادی آن را در نظر می‌گیرند.

همچنین این دانشجویان عامل اصلی حمایت نکردن جامعه از کالاهای داخلی را عدم کیفیت کالا، هزینەی زیاد و نداشتن بسته بندی مناسب دانستند.

مجید آوج، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی کردستان نیز، هدف از برگزاری این جلسات را حمایت از کالاهای ایرانی عنوان کرد و گفت: ایجاد گفتمان‌های دانشجویی و یافتن راهی برای دست‌یابی بە توسعە و پاسخ به سوالات دانشجویان در زمینە تولید کالای ایرانی در این جلسات از جمله  اهداف برگزاری این جلسات ترویجی است.
 

وی یادآور شد: موفقیت دانشجویان مستلزم حضور فعال در فعالیت‌های اجتماعی و مدنی، داشتن شور و نشاط، امید، پشتکار و برنامه ریزی درست است.

 


نظر شما :